Menu

Asfalt zonder bagger in de winter

Sinds jaar en dag zijn de maanden oktober tot en met maart in de agenda’s geblokt voor het vossenjachten. Uitdagende ritten met een groot spelelement waarbij weers- en terreinomstandigheden voor de liefhebbers van de vossenjacht geen rol spelen. Vol goede moed wordt er ook gestart in de regen en ook dit jaar is menig jager tot de laatste draad nat en onder de bagger teruggekomen op VELO. Met veel enthousiasme wordt daar nog gezellig geëvalueerd in afwachting van de uitslag.  Dit is een van de twee pijlers waar onze vereniging op gebouwd is.

De andere is het toeren. Gezamenlijk kilometers asfalt verslinden op het gewenste tempo en bij voorkeur met een zonnetje. Dit gebeurt vooral tussen april en juni en de maand september. In de winter is de laatste zondag van de maand tegenwoordig ook voorzien van een mooie tocht. Dit betekend dat wij als vereniging de overige weken in de winter de toerrijders in de kou laten staan.

Dit jaar is er daarom een groep oud jagers die de bagger wel, maar het asfalt nog niet zat zijn. Zij hebben het bestuur gevraagd of het mogelijk is om op zondag bij VELO te verzamelen tussen half 10 en 10 uur net als de jagers. Indien de route zich ervoor leent kunnen zij deze (grotendeels) volgen of een eigen ronde rijden. Na afloop komen ze ook in de warmte van de gezelligheid van de vereniging en halen bij de bar(re) vrijwilligers een welverdiende versnapering. Tot een aantal jaar geleden was de categorie recreanten binnen de vereniging aanwezig, dus waarom zou dit niet terug kunnen keren in een bepaalde vorm. Door het bestuur is aangegeven dat dit een vrijblijvende optie voor leden is, en dat tijdens de wintermaanden het accent op de vossenjachten blijven liggen, waar ook dit jaar weer wekelijks meer dan 80 mensen aan deelnemen.   

Iedereen is welkom, want het doel is en blijft namelijk gezamenlijk plezier beleven op de fiets!