Menu

Contributieverplichtingen

Zo, eindelijk zijn eind januari alle contributies binnen. Dit had nogal wat voeten in de aarde. Maar, laat ik eerst positief beginnen. Nadat in september de nota's waren verstuurd, was 90% van alle contributies in november voldaan. Voor de overige 10%: in januari aanmaningen verstuurd, gemaild en getelefoneerd om de contributies binnen te krijgen.
Deze acties hadden tot gevolg, dat twee leden in een telefonisch onderhoud hun lidmaatschap opzegden, twee leden reageerden nergens op en zijn daarom in overleg met het bestuur geroyeerd. Ook kreeg ik een aantal mooie smoezen te horen waarom de contributies nog niet waren overgemaakt. Zoals "ik heb dit jaar nog niet gefietst, moet ik wel contributie betalen?" en "ik heb niet de hele contributie overgemaakt, omdat ik niet aan alle activiteiten van de vereniging deelneem." 

Om de contributies voortaan sneller te innen heeft bestuur de volgende maatregelen getroffen:

  • In de maand september worden de nota's verstuurd.
  • Vóór 1 november moet de contributie zijn voldaan.
  • Indien niet voor 1 november is betaald wordt het betreffende lid uitgesloten van deelname aan de vossenjachten. Hij of zij krijgt geen kaartjes en vossenring.
  • Als op 1 december de contributie nog niet is voldaan, wordt hij/zij geroyeerd.

De datum 1 december wordt als harde datum gehanteerd omdat op die datum de vereniging voor het komende jaar aan haar verplichtingen jegens de NFTU moet voldoen. Als de contributie niet is betaald zou de vereniging voor kosten komen te staan in de vorm van de afdracht aan de NTFU. Dat wordt voorkomen door het betreffende lid tijdig te schrappen als lid. Conclusie: betaal uw contributie op tijd. Dat scheelt u en mij een hoop narigheid.

Fred van der Loos
Penningmeester