Menu

FTCW-kleding

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2018 kwam van een aantal leden de vraag of er nog wielerkleding besteld kon worden. 
Mogelijk dat er nog meer animo is om nieuwe FTCW-kleding aan te schaffen, daarom heeft het bestuur gemeend iedereen in de gelegenheid te stellen via de bestelpagina op de FTCW-website de gewenste wielerkleding te bestellen.

Ga naar de bestelsite:  https://www.ftcw.nl/wielerkleding-fiets-tour-club-westland