Menu

GEEN INFORMATIE-AVOND dinsdag 1 maart 2022

Beste leden, 

We hadden eerder gecommuncieerd dat er op 1 maart 2022 een informatieavond georganiseerd zou worden.

Door de coronamaatregelen die eerder golden en nu zijn versoepeld, hebben we als bestuur onvoldoende tijd genomen om dit voor te bereiden.
Helaas moeten we melden dat de geplande informatieavond dus niet door gaat.

We hopen we jullie allemaal  te zien op het jaarlijkse slotfeest op 20 maart 2022.
Begin maart zal de uitnodiging hiervoor verzonden worden.

Met vriendelijke groet.

Het bestuur.