Menu

koninklijke onderscheiding voor Piet Pool

Piet Pool heeft op 26 april 2021 een koninklijke onderscheiding gekregen voor al zijn vrijwilligers werk voor o.a. FTCW.

Piet heeft zich sinds 1989 in diverse (bestuurs)functies onafgebroken ingezet voor de Fietstourclub Westland, onder andere als secretaris, ledenadministrateur, redacteur en organisator van toertochten en wekelijkse fietstochten voor leden ouder dan 55. Van 1993 tot 2001 was hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de ledenadministratie en was hij hoofdredacteur van het clubblad Dikke Band. Door het vrijwilligerswerk konden honderden leden van alle leeftijden genieten van de vele fietstochten van de tourclub. Gedurende 14 jaar (2002-2016) was de heer Pool vrijwilliger bij de St. Jozefbasisschool in Wateringen. Hij zamelde oud-papier in, opdat de school met de opbrengsten extra activiteiten kon organiseren of leermiddelen kon kopen voor de leerlingen. Van 2005 t/m 2015 was hij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Hij zette zich in voor het kunstrijden, in het bijzonder voor de Challenge Cup en de Junior Grand Prix wedstrijden. Daarnaast verzorgde decorandus in de jaren 2009-2013 computerles aan ouderen bij de Stichting Vrienden Ouderen Wateringen en Kwintsheul. Sinds 2013 is hij redactielid van de nieuwsbrief van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Wateringen en helpt hij mee met de verspreiding van het KBO-blad. Verder is de heer Pool sinds 2013 medewerker groen en algemeen onderhoud bij de Stichting Waterman Natuurlijk.