Menu

Rotte & Reeuwijk 75/115km 28 mei

Aanstaande zondag wordt de tourtocht Rotte & Reeuwijk gereden.

De kortetourtocht gaat langs de Willem-Alexander Baan je daalt tot ongeveer het laagste punt van Nederland. Het gebied rondom de baan is ontstaan als waterberging voor extreme regenval. Vier miljoen extra kubieke meters water kunnen er worden opgevangen. De Nederlandse, en speciaal de Rotterdamse, roeisport heeft er veel plezier van, omdat in dit gebied, genoemd de Eendragtspolder, de state-of-the-art Willem-Alexander Baan is aangelegd. De baan is 2 km lang.

De langetourtocht gaat naar Reeuwijk.  Reeuwijk is ontstaan als middeleeuwse veenontginning, en werd in 1248 voor het eerst genoemd. Relatief laat, want andere kernen in het gebied waren al eerder ontstaan. Het gebied maakte vanaf de 18e eeuw een periode van bloei door toen het laagveen werd opgebaggerd en gedroogd, om als turf te worden gebruikt in de industrie van Gouda. Zo ontstonden de Reeuwijkse Plassen. 

Start:
75 km start 09:00
115 km start 08:30

Beide toertochten starten vanuit de sportkantine van VELO in Wateringen.