Menu

Toertochten FTCW 2015 niet meer op NTFU kalender.

Vorig jaar heeft de NTFU ons er op geattendeerd dat onze toertochten niet voldoen aan de basis regels van de NTFU. De NTFU heeft geƫist dat wij hier het komend toerseizoen (2015) aan voldoen.

Basiseisen NTFU
De basiseisen waaraan wij niet kunnen voldoen zijn;
1. Noodnummer inclusief hulpdienst welke gestrande deelnemers ophaalt bij pech
2. Een vertegenwoordiger van het bestuur moet aanwezig zijn in de kantine gedurende de duur van de toertocht.
3. Bijhouden van het aantal deelnemers (inschrijfformulier)
4. Aanbieden dag verzekering (optioneel)

Er heeft in de voorliggende periode regelmatig overleg met de NTFU plaats gevonden. Wij hebben aangegeven als vereniging de druk op het selecte groepje vrijwilligers niet te kunnen en willen verhogen.
U (leden/niet leden) heeft als deelnemer aan onze toertochten ons in de voorgaande jaren gecomplimenteerd met het aanbod en de organisatie.
Wij vinden uw mening belangrijker dan de eisen en houding van de NTFU.
In overleg met het bestuur van FTCW is besloten niet in te gaan op de eisen van de NTFU.

Consequenties
Wat zijn de consequenties;

1. Toertochten FTCW niet langer opgenomen in de NTFU kalender en de TEP
2. De NTFU korting op onze toertochten voor niet leden van FTCW komt te vervallen (niet FTCW leden betalen € 2,-).

Wij hopen u het komende jaar weer te mogen begroeten en verzekeren u dat de kwaliteit en veiligheid gehandhaafd blijft.

Met vriendelijke groet,
De Toercommissie