Menu

Toertochten FTCW afgelast

Beste leden,

Van overheidswege en de NTFU wordt er steeds meer op aangedrongen om niet gezamenlijk te sporten.
Zie o.a.:  https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-coronavirus

Als vereniging zijn we lid van de NTFU. Wij ondersteunen het beleid van de NTFU en ook wij willen groepsvorming in deze tijd zeker niet stimuleren.
De voorgenomen open toertocht voor komende zondag kan daarom geen doorgang vinden.


De komende tijd is en blijft onzeker. 
Helaas hebben we daarom als bestuur van FTCW moeten besluiten dat de komende geplande toertochten tot nadere berichtgeving niet kunnen doorgaan. 

We betreuren dit zeer, maar in deze onzekere tijd lijkt ons dit de beste keuze. Samen sterk door nu niet samen te zijn!


Houd onze nieuwsberichten op de website in de gaten voor eventuele nieuwe ontwikkelingen!  
Voor eventuele vragen kunt u mailen naar communicatie@ftcw.nl.

 

Het bestuur van Fiets Tour Club Westland