Menu

Van het bestuur

Beste leden,


Uit de nieuwsberichten in de afgelopen weken over de maatregelen rondom het corona-virus zullen jullie waarschijnlijk hebben begrepen hebben dat alle evenementen tot 1 september 2020 zijn afgelast.
 
Het vossenseizoen kwam abrupt tot een einde. Wij waren als bestuur al bezig met de voorbereiding van het slotfeest en de prijsuitreiking voor de winnaars. Ook dit hebben we vanwege het coronavirus moeten afzeggen. Maar als de maatregelen het na 1 september weer toelaten zullen wij de prijsuitreiking en mogelijk ook een slotfeest alsnog organiseren.

Als FTCW volgen wij deze maatregelen uiteraard ook en dit betekent voor ons dat het toerseizoen 2019/2020 al geëindigd is voordat het goed en wel van start is gegaan. Wij bedanken de uitzetters, andere vrijwilligers en de leden van de toercommissie voor al hun werk. Wij hopen dat een aantal fietstochten nog in september kunnen worden georganiseerd, maar dit hangt uiteraard af van de ontwikkelingen rond het virus.

Op 10 maart 2020 hebben we met een 50-tal leden een thema-avond gehouden waarin we de thema’s veiligheid en ledenbehoud/werving met elkaar hebben doorgenomen. Een avond waar alle deelnemers met elkaar in overleg gingen over mogelijke oplossingsrichtingen en inzichten. Als bestuur willen we jullie daar tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind september 2020 verder over informeren.

In goed overleg met de Rabobank is besloten om de fietstocht van 14 juni 2020 niet door te laten gaan. Samen met de Toercommissie kijken we naar mogelijkheden om deze tocht in september van dit jaar te organiseren.

Zoals elk jaar willen wij alle vrijwilligers bedanken tijdens onze Vrijwilligersavond. Deze avond stond gepland voor eind juni. Deze avond kan helaas niet doorgaan zoals jullie begrijpen. Wij zijn als bestuur nog aan het kijken naar een alternatieve invulling. Langs deze weg willen wij nu alvast alle vrijwilligers van onze vereniging heel hartelijk bedanken.

Als bestuur houden wij ons ook aan de corona-maatregelen en vergaderen wij online via MS Teams en daarnaast houden we telefonisch en via WhatsApp contact met elkaar. Zo proberen wij onze taak als bestuur zo goed als mogelijk in te vullen. Als er vragen of onduidelijkheden kunnen jullie deze uiteraard altijd aan ons stellen. Kijk voor onze telefoonnummers of e-mailadressen op website van FTCW.

Op dit moment kunnen wij niet veel meer doen dan de hoop uitspreken jullie allemaal weer gezond en wel terug te zien!

Het bestuur