Menu

Van het bestuur

Beste leden,

Sinds maart hebben wij als vereniging vanwege de corona-maatregelen helaas geen fietstochten meer kunnen organiseren. Nu zijn we bijna aangeland aan het eind van dit bijzondere fietsseizoen en kijken wij als bestuur uit naar het nieuwe verenigingsjaar. In dit nieuwe verenigingsjaar hopen we weer wel de nodige activiteiten voor onze leden te kunnen organiseren.
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie lijkt het er op dat wij ook daadwerkelijk in september kunnen starten met onze toertochten! Met de leden van de Toercommissie hebben we voor de zondagen in de maand september een viertal toertochten bedacht. Wij hopen jullie daar in de Digitale Band van augustus 2020 verder over te kunnen informeren.

Van meerdere leden hebben we de vraag gekregen of de GPX-bestanden beschikbaar konden worden gesteld zodat de leden zelf de toertochten zouden kunnen gaan rijden. In overleg met de Toercommissie hebben we hiervoor een oplossing gevonden. Verderop in deze Digitale Band kun je lezen hoe je aan deze GPX-bestanden kunt komen!

Vanwege de corona-maatregelen hebben we als vereniging geen Slotfeest en prijsuitreiking van de vossenritten kunnen doen. Binnen de beperkingen van de corona-maatregelen zijn wij op zoek naar mogelijkheden om toch een prijsuitreiking aan de winnaars van de vossenritcompetities te kunnen doen. Daarbij denken we eveneens aan het organiseren van een Startfeest (in plaats van een Slotfeest….) op zondag 20 september 2020. Hierover meer in de Digitale Band van augustus 2020.

In het nieuwe verenigingsjaar leggen wij als bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden van de vereniging. Op welke wijze wij de Algemene Ledenvergadering kunnen gaan uitvoeren hangt ook weer af van de geldende coronabeperkingen maar voorlopig hebben we de datum voor de ALV gepland op 22 september 2020. Hierover meer in de Digitale Band van augustus 2020.

Helaas is er dit jaar geen Rabobank fietstocht. De Rabobank heeft aangegeven dit jaar geen fietstocht met FTCW te willen organiseren vanwege de coronapandemie. Volgend jaar hopen we samen wel weer een fietstocht te organiseren!

Aan het einde van een fietsseizoen is het binnen onze vereniging gebruikelijk om alle dames en heren vrijwilligers te bedanken voor hun (vrije) tijd en inzet voor de vereniging. Dit jaar hebben we hier een andere invulling aan moeten geven. In de Digitale Band van juni 2020 is daarvan een kort verslag opgenomen.
Alle vrijwilligers hartstikke bedankt!

Wij wensen jullie hele mooie zomermaanden toe met zoveel mogelijk fietsplezier. Hou het vooral veilig en gezond. Tot ziens!

Het bestuur.