Menu

AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 

FietsTourClub Westland (hierna: FTCW) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij FTCW of bij derden welke met toestemming dit (beeld)-materiaal beschikbaar hebben gesteld aan FTCW. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door FTCW.

 

Contactgegevens: FTCW, Noordweg 99, 2291 EE Wateringen. E-mail: info@ftcw.nl17 april 2018